Rampung, Pembangunan Talud Dusun Pakem

Pembangunan Talud dusun Pakem rampung dikerjakan dengan swakelalo. Gotong royong seluruh warga Pakem mempercepat pembangunan talud tersebut.

ARTIKEL TERKAIT