Kirab. Dusun Pakem Unjuk Gigi Lagi

Dusun Pakem membagakan kembali, sebagai peserta kirab pembukaan FKY Daerah Istimewa Yogyakarta.

ARTIKEL TERKAIT